ay

ay

Etimología: kwasixi - Arabisa, Putunhwa, Fransesa, Indonesisa, Hangusa, Rusisa, Espanisa (ay), Pilipinasa, Vyetnamsa, Parsisa, ji maxya

Véase también ayay.

[Texto aún sin traducir]Vocabulary tags: intrelogaxi