axam

(la) la tarde

Etimología: Turkisa (akşam), Hindisa (शाम “sham”), Parsisa (شب “shab”)

Véase también axamli , axamli yam, bonaxam, leaxam.

[Texto aún sin traducir]Vocabulary tags: dina