Dunya

(la) Tierra

Etimología: Arabisa (دنيا “dunia” - world), Turkisa (Dünya), Swahilisa (dunia), Indonesisa (dunia - world)

Véase también Dunyayen, exdunyayen.

[Texto aún sin traducir]Vocabulary tags: planeta