supraya

[Missing Translation]Etymology: supra + -ya