sodarya

[Missing Translation]Etymology: sodar + -ya