kruelya

[Missing Translation]Etymology: kruel + -ya