fe midiya

[Missing Translation]Etymology: fe, midi + -ya