fe hataya ki

[Missing Translation]Etymology: fe, hata + -ya, ki