bimarya

[Missing Translation]Etymology: bimar + -ya