aynaya

[Missing Translation]Etymology: ayna + -ya