xafeplasixi

Étymologie : xafe- + plasi + -xi

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: gramati