komunismo

Étymologie : komun + -ismo

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: politi