Rusisa

Étymologie : Rusi + -sa

Voir aussi bibi, exklusi, konkure, nota, panda, suhe, toke, vodka.

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: basa