lexi

Etimologio: Englisa (lexicon, lexical), Fransesa, Doycisa, Rusisa, Espanisa, Pilipinasa

Ankaŭ vidu -xi, bonlexi, burlexi, fe alo lexi, lefelexi, lexilar, lexili asel, lexili yuxi.