seli imi

pron we ourselves

Etymology: se + -li, imi