nenpolitili

adj/adv non-political

Etymology: nen- + politi + -li