Kuprosyen

n Cypriot (person)

Etymology: Kupros + -yen