lexi

[Missing Translation]Etymology: Englisa (lexicon, lexical), Fransesa, Doycisa, Rusisa, Espanisa, Pilipinasa

[Missing Translation]See also: bonlexi, burlexi, fe alo lexi, lefelexi, lexilar, lexili asel, lexili ofata, lexili yuxi, leximon, -xi