fe porya

[Missing Translation]Etymology: fe, por + -ya