tigayen

[Missing Translation]Etymology: tiga + -yen