basameyyen

[Missing Translation]Synonym: basali lubiyen

[Missing Translation]Etymology: basa + -mey + -yen