basa

[Missing Translation]Etymology: Hindisa (भाषा “bash”), Telugusa (భాష “bhāṣa”), Indonesisa (Bahasa)

[Missing Translation]See also: -sa, basali, basalogi, basalogiyen, basameyyen, duabasali, duabasayen, globali basa, planli basa, plubasayen, sahayli basa, trasbasa, trasbasayen, unbasali, unbasayen