Uzbekiyen

[Missing Translation]Etymology: Uzbeki + -yen