Azerbayjan

Etimología: Azerbayjansa (Azərbaycan)

Véase también Azerbayjansa, Azerbayjanyen.

[Texto aún sin traducir]Vocabulary tags: dexa