utara

(el) norte

Etimología: Hindisa (उत्तर “uttar”), Telugusa (ఉత్తర “uttarar”), Indonesisa (utara)

Véase también utarali, Utarali Hangu, Utarali Makedoni.