nenseli krasiane

[Missing Translation]Etymology: nen- + se + -li, krasia + -ne