Togo

[Missing Translation]Etymology: Fransesa (Togo)

[Missing Translation]Vocabulary tags: dexa