Makedoni

[Missing Translation]Etymology: Elinisa (Μακεδονία "Makedonía"), Makedonisa (Македонија "Makedonija")

[Missing Translation]See also: Makedonili, Makedonisa, Makedoniyen, Utarali Makedoni