kwasixi

Étymologie : kwasi + -xi

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: gramati