kurto

[Texte encore non traduit]Antonym: lungo

Étymologie : Englisa, Doycisa, Fransesa, Espanisa, Rusisa, Parsisa (کوتاه “kuta”)

Voir aussi kurtogi.