Tojikisa

Étymologie : Tojiki + -sa

[Texte encore non traduit]Vocabulary tags: basa