lexi

Etimologio: Englisa (lexicon, lexical), Fransesa, Doycisa, Rusisa, Espanisa, Pilipinasa

Ankaŭ vidu bonlexi, burlexi, fe alo lexi, lefelexi, lexilar, lexili asel, lexili ofata, lexili yuxi, leximon, -xi.