-ya

Etimologio: Arabisa (“-ya”), Hindisa (“-ya”), Espanisa (-ía), Rusisa (“-ya”), Sinhalese (“-ya”)

Ankaŭ vidu abrutoya, adilya, agilya, ajabuya, aloya, aloyagi, anjenya, ansyosoya, antiya, arkitetoya, arkitetoyali, asanya, asifpulya, atreya, awsenya, awtentiya, awtoritaya, aynaya, balaya, baxya, bilbilya, bimarya, boboya, bombaya, burfahurya, buruya, cisya, cuya, dacuya, daifya, dawya, daykotorya, daykoxya, dayoya, deya, dosteya, doxobilya, doyanya, egalya, egalyali, egalyayen, eskasoya, eskolya, exya, fahurya, falya, fe baxya, fe espesyalya, fe exya, fe exya de, fe folya, fe hataya, fe hataya fe, fe hataya ki, fe intreya, fe inya, fe inya de, fe leya, fe midiya , fe midiya de , fe nunya, fe perya, fe totalya, fe ultraya, fe xaya, femya, feya, finfe nunya, fleksibilya, folya, fuzaya, gadibuya, galeya, gamiya, gaoya, giya, goyuya, gulamya, gwafuya, hamileya, harufiya, harya , hataya, hawnaviya, hazuniya, hoyya, huruya, imageya, infraya, injenerya, inteligenya, intreya, inya, jandanya, ji maxya, julaya, kaliya, katinaya, kompetenya, kosya, kosya ki, koxya, kruelya, lawoya, layeya, leya, lungoya, magnetoya, manya, matreya, maximumya, maxoriya, mingoya, minimumya, minoriya, morya, moyabilpulya, muhimya, nasaya, nasyonya, naviya, nenadilya, nereya, nervosoya, newtralya, nunya, ofya, onxalakalya, oreya, otimya, pahnaya, perfetoya, personya, perya, pifuya, piloya, pinpanya, poemaya, porya, posadilya, preya, privatoya, proya, realya, sahiya, sakateya, satiya, sehaya, servimusya, sikomarya, similerya, soberenya, sodarya, sotikalya, supraya, suya, suyayen, tamiya, tasya, teliya, temya, tonya, totalya, trankwiloya, trasya, turiya, ultraya, ustaya, velosiya, vinamraya, wajenya, walya, wangoya, weyya, xaya, xetoya.