-tis

Etimologio: Am oko itis.

Ankaŭ vidu artrotis, ganzotis, mogetis, sikotis, sikotisli.