aynaya

n reflection (of light)

Etymology: ayna + -ya